Sujuva ja onnistunut pihan parannusprojekti syntyy taloyhtiön hallituksen ja useiden eri ammattilaisten välisestä yhteistyöstä. Pihasektori kokoaa nämä ammattilaiset puolestanne yhteen sekä neuvoo ja ohjaa teidät onnellisesti läpi koko hankkeen.

Jo projektin alkuvaiheessa pohdimme yhdessä ainakin seuraavia asioita:

  • Mitä pihalta toivotaan ja mikä on pihaurakan budjetti
  • Laaditaan realistinen suunnittelu- ja toteutusaikataulu
  • Onko salaojien sekä sadevesikaivojen kunto ja toimivuus ajan tasalla vai tulisiko ne päivittää
  • Varsinaisen pihasuunnitelman lisäksi tarvitaan usein maastomittausta, hulevesisuunnitelma sekä sähkösuunnitelma. Lisäksi esimerkiksi sadevesikaivojen suunnittelun yhteydessä kannattaa myös harkita maatutkaluotauksen teettämistä
  • Tarvitaanko rakennuttamiseen ja valvomiseen ulkopuolinen konsultti
  • Monet pihan muutokset, kuten parkkipaikat tai aidan pystytys vaativat luvan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta – Pihasektori toimii näissä hankkeissa pääsuunnittelijananne